رایجیان اصلی, مهرداد, رزاقی موسوی, سید سجاد. (1400). "ارائۀ دیدگاه‌ها‌ـ‌‌نگرانی‌ها و مشارکت در فرایند کیفری" به‌مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه‌دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین‌المللی و سامانۀ حقوقی ایران. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 12(2), 159-184. doi: 10.22124/jol.2021.17231.1981
مهرداد رایجیان اصلی; سید سجاد رزاقی موسوی. ""ارائۀ دیدگاه‌ها‌ـ‌‌نگرانی‌ها و مشارکت در فرایند کیفری" به‌مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه‌دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین‌المللی و سامانۀ حقوقی ایران". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 12, 2, 1400, 159-184. doi: 10.22124/jol.2021.17231.1981
رایجیان اصلی, مهرداد, رزاقی موسوی, سید سجاد. (1400). '"ارائۀ دیدگاه‌ها‌ـ‌‌نگرانی‌ها و مشارکت در فرایند کیفری" به‌مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه‌دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین‌المللی و سامانۀ حقوقی ایران', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 12(2), pp. 159-184. doi: 10.22124/jol.2021.17231.1981
رایجیان اصلی, مهرداد, رزاقی موسوی, سید سجاد. "ارائۀ دیدگاه‌ها‌ـ‌‌نگرانی‌ها و مشارکت در فرایند کیفری" به‌مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه‌دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین‌المللی و سامانۀ حقوقی ایران. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 12(2): 159-184. doi: 10.22124/jol.2021.17231.1981


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب