حسینی چگینی, اسداله, دلیمی اصل, عبدالحسین, عبدی گودرزی, محمد. (1390). مطالعه کمّی تنوع صفات مورفولوژیک پنج جمعیت (Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae در ایران. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1(1), 24-37.
اسداله حسینی چگینی; عبدالحسین دلیمی اصل; محمد عبدی گودرزی. "مطالعه کمّی تنوع صفات مورفولوژیک پنج جمعیت (Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae در ایران". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1, 1, 1390, 24-37.
حسینی چگینی, اسداله, دلیمی اصل, عبدالحسین, عبدی گودرزی, محمد. (1390). 'مطالعه کمّی تنوع صفات مورفولوژیک پنج جمعیت (Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae در ایران', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1(1), pp. 24-37.
حسینی چگینی, اسداله, دلیمی اصل, عبدالحسین, عبدی گودرزی, محمد. مطالعه کمّی تنوع صفات مورفولوژیک پنج جمعیت (Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae در ایران. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1390; 1(1): 24-37.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب