حسین‌زاده گشتی, علیرضا, رشیدی, ورهام, صفرزاد ویشکایی, محمدنقی, اصفهانی, مسعود, فرح‌وش, فرهاد. (1398). بررسی برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه بادام‌زمینی رقم NC2 در بذرهای حاصل از بوته‌های محلول‌پاشی‌شده با متانول و متیلوباکتریوم. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), 485-499. doi: 10.22124/jms.2020.3927
علیرضا حسین‌زاده گشتی; ورهام رشیدی; محمدنقی صفرزاد ویشکایی; مسعود اصفهانی; فرهاد فرح‌وش. "بررسی برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه بادام‌زمینی رقم NC2 در بذرهای حاصل از بوته‌های محلول‌پاشی‌شده با متانول و متیلوباکتریوم". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 4, 1398, 485-499. doi: 10.22124/jms.2020.3927
حسین‌زاده گشتی, علیرضا, رشیدی, ورهام, صفرزاد ویشکایی, محمدنقی, اصفهانی, مسعود, فرح‌وش, فرهاد. (1398). 'بررسی برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه بادام‌زمینی رقم NC2 در بذرهای حاصل از بوته‌های محلول‌پاشی‌شده با متانول و متیلوباکتریوم', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), pp. 485-499. doi: 10.22124/jms.2020.3927
حسین‌زاده گشتی, علیرضا, رشیدی, ورهام, صفرزاد ویشکایی, محمدنقی, اصفهانی, مسعود, فرح‌وش, فرهاد. بررسی برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه بادام‌زمینی رقم NC2 در بذرهای حاصل از بوته‌های محلول‌پاشی‌شده با متانول و متیلوباکتریوم. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1398; 6(4): 485-499. doi: 10.22124/jms.2020.3927


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب