عباسی, ابوذر, فرامرزی, محمد, قطره سامانی, مهدی, بنی طالبی, ابراهیم. (1396). بررسی اثر شدت های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین اینفلامازوم NLRP-3 بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(1), 1-19. doi: 10.22124/jme.2017.3371
ابوذر عباسی; محمد فرامرزی; مهدی قطره سامانی; ابراهیم بنی طالبی. "بررسی اثر شدت های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین اینفلامازوم NLRP-3 بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7, 1, 1396, 1-19. doi: 10.22124/jme.2017.3371
عباسی, ابوذر, فرامرزی, محمد, قطره سامانی, مهدی, بنی طالبی, ابراهیم. (1396). 'بررسی اثر شدت های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین اینفلامازوم NLRP-3 بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(1), pp. 1-19. doi: 10.22124/jme.2017.3371
عباسی, ابوذر, فرامرزی, محمد, قطره سامانی, مهدی, بنی طالبی, ابراهیم. بررسی اثر شدت های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین اینفلامازوم NLRP-3 بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1396; 7(1): 1-19. doi: 10.22124/jme.2017.3371


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب