حرم نژاد, سجاد م, ولیزاده, مصطفی, سفالیان, امید, شیری, محمدرضا, اصغری, علی. (1395). تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), 521-531.
سجاد م حرم نژاد; مصطفی ولیزاده; امید سفالیان; محمدرضا شیری; علی اصغری. "تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 4, 1395, 521-531.
حرم نژاد, سجاد م, ولیزاده, مصطفی, سفالیان, امید, شیری, محمدرضا, اصغری, علی. (1395). 'تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), pp. 521-531.
حرم نژاد, سجاد م, ولیزاده, مصطفی, سفالیان, امید, شیری, محمدرضا, اصغری, علی. تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 6(4): 521-531.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب