حسینی اقدم, میر رشید, کجوری, نعیم الدین متاج, آقامیری, سید محمود رضا, قراری, رحمان, همتی, حمیدرضا. (1395). ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(1), 53-64.
میر رشید حسینی اقدم; نعیم الدین متاج کجوری; سید محمود رضا آقامیری; رحمان قراری; حمیدرضا همتی. "ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3, 1, 1395, 53-64.
حسینی اقدم, میر رشید, کجوری, نعیم الدین متاج, آقامیری, سید محمود رضا, قراری, رحمان, همتی, حمیدرضا. (1395). 'ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(1), pp. 53-64.
حسینی اقدم, میر رشید, کجوری, نعیم الدین متاج, آقامیری, سید محمود رضا, قراری, رحمان, همتی, حمیدرضا. ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 3(1): 53-64.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب