بصیری, محبوبه, موسوی نیک, سید محسن, سیاه مرگویی, آسیه, صباغ, سید کاظم, سارانی, منصور. (1394). واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Treaticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) در منطقه سیستان. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), 371-385.
محبوبه بصیری; سید محسن موسوی نیک; آسیه سیاه مرگویی; سید کاظم صباغ; منصور سارانی. "واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Treaticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) در منطقه سیستان". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 4, 1394, 371-385.
بصیری, محبوبه, موسوی نیک, سید محسن, سیاه مرگویی, آسیه, صباغ, سید کاظم, سارانی, منصور. (1394). 'واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Treaticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) در منطقه سیستان', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), pp. 371-385.
بصیری, محبوبه, موسوی نیک, سید محسن, سیاه مرگویی, آسیه, صباغ, سید کاظم, سارانی, منصور. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Treaticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) در منطقه سیستان. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 5(4): 371-385.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب