سعیدی, محسن, عبدلی, مجید, شفیعی ابنوی, مهدی, محمدی, ماهرخ, اسکندری قلعه, زهرا. (1394). ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), 353-369.
محسن سعیدی; مجید عبدلی; مهدی شفیعی ابنوی; ماهرخ محمدی; زهرا اسکندری قلعه. "ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 4, 1394, 353-369.
سعیدی, محسن, عبدلی, مجید, شفیعی ابنوی, مهدی, محمدی, ماهرخ, اسکندری قلعه, زهرا. (1394). 'ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), pp. 353-369.
سعیدی, محسن, عبدلی, مجید, شفیعی ابنوی, مهدی, محمدی, ماهرخ, اسکندری قلعه, زهرا. ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 5(4): 353-369.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب