شفیعی, سید ابراهیم, طالبی جهرمی, خلیل, صباحی, قدرت الله. (1394). تاثیر ترکیبی اسانس پوست پرتقال با دو کنه کش شیمیایی اسپیرودیکلوفن و پروپارژیت علیه ماده های بالغ کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), 39-50.
سید ابراهیم شفیعی; خلیل طالبی جهرمی; قدرت الله صباحی. "تاثیر ترکیبی اسانس پوست پرتقال با دو کنه کش شیمیایی اسپیرودیکلوفن و پروپارژیت علیه ماده های بالغ کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 4, 1394, 39-50.
شفیعی, سید ابراهیم, طالبی جهرمی, خلیل, صباحی, قدرت الله. (1394). 'تاثیر ترکیبی اسانس پوست پرتقال با دو کنه کش شیمیایی اسپیرودیکلوفن و پروپارژیت علیه ماده های بالغ کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), pp. 39-50.
شفیعی, سید ابراهیم, طالبی جهرمی, خلیل, صباحی, قدرت الله. تاثیر ترکیبی اسانس پوست پرتقال با دو کنه کش شیمیایی اسپیرودیکلوفن و پروپارژیت علیه ماده های بالغ کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 5(4): 39-50.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب