سرایلو, محمد, صبوری, حسین, دادرس, احمدرضا. (1394). بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و ارتباط آنها با صفات مرفولوژیک مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط نرمال و تنش خشکی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(1), 1-15.
محمد سرایلو; حسین صبوری; احمدرضا دادرس. "بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و ارتباط آنها با صفات مرفولوژیک مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط نرمال و تنش خشکی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 1, 1394, 1-15.
سرایلو, محمد, صبوری, حسین, دادرس, احمدرضا. (1394). 'بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و ارتباط آنها با صفات مرفولوژیک مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط نرمال و تنش خشکی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(1), pp. 1-15.
سرایلو, محمد, صبوری, حسین, دادرس, احمدرضا. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و ارتباط آنها با صفات مرفولوژیک مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط نرمال و تنش خشکی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 5(1): 1-15.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب