عسکری حصنی, مجید, موذنی, مصطفی, طلاب, محمد امین طلاب, شجاعی لنگری, مهتاب, قربانزاده زعفرانی, سید قاسم, جعفری, حسین جعفری, طالبی متین, محمد, زنگی آبادی, سمیه, طبیب, مهدی, توسل‌پور, احسان, غلامی زرندی, عارف, فضل آبادی, صادق. (1393). زیست‌شناسی تولیدمثل لاک‌پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده نایبند. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(4), 67-82.
مجید عسکری حصنی; مصطفی موذنی; محمد امین طلاب طلاب; مهتاب شجاعی لنگری; سید قاسم قربانزاده زعفرانی; حسین جعفری جعفری; محمد طالبی متین; سمیه زنگی آبادی; مهدی طبیب; احسان توسل‌پور; عارف غلامی زرندی; صادق فضل آبادی. "زیست‌شناسی تولیدمثل لاک‌پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده نایبند". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 4, 1393, 67-82.
عسکری حصنی, مجید, موذنی, مصطفی, طلاب, محمد امین طلاب, شجاعی لنگری, مهتاب, قربانزاده زعفرانی, سید قاسم, جعفری, حسین جعفری, طالبی متین, محمد, زنگی آبادی, سمیه, طبیب, مهدی, توسل‌پور, احسان, غلامی زرندی, عارف, فضل آبادی, صادق. (1393). 'زیست‌شناسی تولیدمثل لاک‌پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده نایبند', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(4), pp. 67-82.
عسکری حصنی, مجید, موذنی, مصطفی, طلاب, محمد امین طلاب, شجاعی لنگری, مهتاب, قربانزاده زعفرانی, سید قاسم, جعفری, حسین جعفری, طالبی متین, محمد, زنگی آبادی, سمیه, طبیب, مهدی, توسل‌پور, احسان, غلامی زرندی, عارف, فضل آبادی, صادق. زیست‌شناسی تولیدمثل لاک‌پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده نایبند. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1393; 2(4): 67-82.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب