نوروزی, کاوه, کلباسی, محمدرضا, فرزانه, پروانه, شاهزاده فاضلی, سیدابوالحسن, فرقدان, مریم, نسیمیان, احمد, ایزدپناه, مهرناز, آشوری موثق, سپیده, محمدی, شیوا, مرادمند, زهرا, فرهنگ‌نیا, منصوره. (1394). تولید و ارزیابی رده سلولی اپیتلیالی شکل از بافت باله ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(3), 69-88.
کاوه نوروزی; محمدرضا کلباسی; پروانه فرزانه; سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی; مریم فرقدان; احمد نسیمیان; مهرناز ایزدپناه; سپیده آشوری موثق; شیوا محمدی; زهرا مرادمند; منصوره فرهنگ‌نیا. "تولید و ارزیابی رده سلولی اپیتلیالی شکل از بافت باله ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 3, 1394, 69-88.
نوروزی, کاوه, کلباسی, محمدرضا, فرزانه, پروانه, شاهزاده فاضلی, سیدابوالحسن, فرقدان, مریم, نسیمیان, احمد, ایزدپناه, مهرناز, آشوری موثق, سپیده, محمدی, شیوا, مرادمند, زهرا, فرهنگ‌نیا, منصوره. (1394). 'تولید و ارزیابی رده سلولی اپیتلیالی شکل از بافت باله ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(3), pp. 69-88.
نوروزی, کاوه, کلباسی, محمدرضا, فرزانه, پروانه, شاهزاده فاضلی, سیدابوالحسن, فرقدان, مریم, نسیمیان, احمد, ایزدپناه, مهرناز, آشوری موثق, سپیده, محمدی, شیوا, مرادمند, زهرا, فرهنگ‌نیا, منصوره. تولید و ارزیابی رده سلولی اپیتلیالی شکل از بافت باله ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 2(3): 69-88.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب