علی تالش, لیلا, جوانمرد, آرش, مدد, مصطفی, قوی حسین زاده, نوید, شبانی مفرد, محمود رضا. (1394). بررسی تنوع چندقلوزایی در چهار جمعیت گوسفندان متعلق به عشایر ایران با استفاده از اطلاعات توام فنوتیپی، نشانگرهای DNA و سیستم اطلاعات جغرافیایی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), 77-86.
لیلا علی تالش; آرش جوانمرد; مصطفی مدد; نوید قوی حسین زاده; محمود رضا شبانی مفرد. "بررسی تنوع چندقلوزایی در چهار جمعیت گوسفندان متعلق به عشایر ایران با استفاده از اطلاعات توام فنوتیپی، نشانگرهای DNA و سیستم اطلاعات جغرافیایی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 2, 1394, 77-86.
علی تالش, لیلا, جوانمرد, آرش, مدد, مصطفی, قوی حسین زاده, نوید, شبانی مفرد, محمود رضا. (1394). 'بررسی تنوع چندقلوزایی در چهار جمعیت گوسفندان متعلق به عشایر ایران با استفاده از اطلاعات توام فنوتیپی، نشانگرهای DNA و سیستم اطلاعات جغرافیایی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), pp. 77-86.
علی تالش, لیلا, جوانمرد, آرش, مدد, مصطفی, قوی حسین زاده, نوید, شبانی مفرد, محمود رضا. بررسی تنوع چندقلوزایی در چهار جمعیت گوسفندان متعلق به عشایر ایران با استفاده از اطلاعات توام فنوتیپی، نشانگرهای DNA و سیستم اطلاعات جغرافیایی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 4(2): 77-86.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب