1.

اثر کود نیتروژن اضافی در تعدیل اثرات تنش خشکی در گندم نان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 25-37
مریم گل آبادی؛ اکبر قندی

2.

اثر مصرف کود نیتروژن، ارتفاع برش محصول اصلی برنج و زمان کاشت شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت دانه راتون و شبدر در کشت توأم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 149-163
الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی

3.

مدیریت زراعی علف‌های هرز مزارع گندم با تأکید بر یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) و خاکشیر (Descurainia sophia ( L.) Schur)

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 507-519
سمیه حاجیها؛ مهدی مین‌باشی معینی؛ علیرضا پازکی؛ اسکندر زند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب