1.

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از مدلGGE بای‌پلات

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-83
هاجر بدری؛ رضا محمدی؛ علیرضا اطمینان

2.

بررسی پایداری عملکرد ژنوتیپ های برنج در استان اصفهان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 181-192
احمد رمضانی

3.

بررسی سازگاری ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش های ابرهارت راسل، غیرپارامتری رتبه ای،گزینش هم‌زمان و بای پلات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 451-464
علیرضا تاری نژاد

4.

حساسیت مراحل شفیرگی و حشره کامل زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum Marshall (Hym.: Braconidae نسبت به حشره کش های تیاکلوپرید+دلتامترین، پیریمیکارب و پیمتروزین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-71
اردوان مردانی؛ قدرت الله صباحی؛ علی الماسی

5.

مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ‌های برنج از طریق GGE بای‌پلات

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14
مهرزاد اله قلی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.