1.

اثر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 307-321
رحمت‌اله محمدی گنبد؛ مسعود اصفهانی؛ مظفر روستایی؛ حسین صبوری

2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان بر اساس صفات فیزیولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 289-305
رضا امیری؛ صحبت بهرامی نژاد؛ شهریار ساسانی

3.

کاربرد نیتروژن و کودهای زیستی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک برنج

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 409-421
مهشید زاد بهتوئی؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.