1.

ارزیابی ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم نان ایرانی تحت شرایط بدون تنش و تنش شوری در مزرعه با استفاده از روش جینکز-هیمن

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 155-169
امید علی اکبرپور؛ حمید دهقانی

2.

ارزیابی ساختار ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان با استفاده از روش بای پلات و دی‌آلل

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 263-277
فرهاد صادقی؛ حمید دهقانی؛ گودرز نجفیان؛ مصطفی آقایی

3.

استنباط بیزی برای مطالعه کنترل ژنتیکی تحمل به تنش کم‌آبی در گندم با استفاده از روش LASSO

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-72
سیده فاطمه دانیالی؛ پرویز صفری؛ مهدی رحیمی

4.

تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته در ذرت با استفاده از تجزیه گرافیکی دای آلل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402
زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگرز

5.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در لاین‌ها و نتاج F2 با استفاده از تجزیه دای‌آلل به‌روش گرافیکی هیمن

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 169-177
مهدی رحیمی

6.

مطالعه توارث برخی صفات در گندم نان با روش دی‌آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-15
حسینعلی رامشینی؛ مهدی فاضل‌نجف‌آبادی؛ محمدرضا بی‌همتا

7.

مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 283-292
حسن عبدی؛ محمدحسین فتوکیان؛ صدیقه شعبان پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب