1.

پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 13-23
جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی

2.

تراکم، پراکنش فضایی و نمونه‌برداری دنباله‌ای شته سیاه باقلا، Aphis fabae، در مزرعه چغندر قند

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 31-40
علی رجب پور؛ نعمت دیناروند

3.

تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی تریپس گندم (Haplothrips tritici) در مزارع گندم شهرستان ایوان (استان ایلام)

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 67-76
بهزاد میری؛ ناصر معینی نقده؛ مجید میراب بالو

4.

تغییرات جمعیت و توزیع فضایی تریپس بلوط Liothrips pragensis (Thy.: Phlaeothripidae) در جنگل‌های بلوط شهرستان جوانرود

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-37
مریم کاکایی؛ عباسعلی زمانی؛ مجید میراب بالو؛ بهزاد میری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب