1.

شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترلکننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 271-282
یوسف محمدی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ محمد مقدم؛ مظفر روستایی

2.

شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در دانه جمعیت هاپلوئیدهای مضاعف جو

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 321-334
شیوا قیطران پورسهریق؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد صادق زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.