1.

پایش تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در بز مرخز با استفاده از تجزیه شجره

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 13-22
محمد رزم کبیر؛ پیمان محمودی

2.

پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12
عادله حقدوست؛ محمدمهدی شریعتی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ سعید زره داران

3.

تغییرات مورد انتظار در فاصله نسل در مسیر مادر مادران آینده گاوهای شیری در اثر استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 69-76
ساحره جوزی شکالگورابی؛ عبدالاحد شادپرور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب