1.

اثرات حشره‌کش‌های اسپیروتترامات، استامی‌پرید، پیریمیکارب و فلونیکامید روی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 67-81
ندا امینی جم؛ سیما کبیری دهکردی

2.

اثر حشره‌کش‌های گیاهی دایابون® و پالیزین® روی شته (Aphis fabae Scopoli (Hem.: Aphididae و واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید آن (Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.: Braconidae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-28
ندا امینی جم

3.

اثر زیرکشنده حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و پای‌متروزین روی واکنش عددی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-85
ندا امینی‌جم

4.

تعیین بهترین شاخص ریخت سنجی در کنترل کیفی جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-48
زهرا محمدی؛ آرش راسخ؛ فرحان کچیلی؛ بهزاد حبیب پور

5.

رقابت درون گونه ای مرحله لاروی نژادهای جنسی و غیرجنسی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae) در تخمریزی همزمان و متناوب

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 53-66
لیلی محسنی؛ آرش راسخ؛ فرحان کچیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب