1.

تاثیر رژیم های مختلف غذایی بر رشد و تولید مثل بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-22
پریا سلطانی نژاد؛ اصغر شیروانی؛ مریم راشکی

2.

تاثیر غلظت و مدت زمان تغذیه از ماده‏ی قندی بر مقاومت حشرات کامل زنبور پارازیتویید Bracon hebetor Say به سرما

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-69
علی افشاری؛ الهام نظری فندخت

3.

تعیین بهترین شاخص ریخت سنجی در کنترل کیفی جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-48
زهرا محمدی؛ آرش راسخ؛ فرحان کچیلی؛ بهزاد حبیب پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.