1.

ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در یک جمعیت در حال تفرق گندم نان با استفاده از بای پلات ژنوتیپ × صفت

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 135-146
سیده فاطمه دانیالی؛ محمد مقدم واحد؛ سید سیامک علوی کیا؛ مجید نوروزی

2.

ارزیابی تحمل به شوری ارقام گندم نان بر اساس شاخص‌های تحمل مبتنی بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ پرچم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 133-144
سید ذبیح‌الله راوری؛ حمید دهقانی؛ هرمزد نقوی

3.

تأثیر ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام برنج تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 203-218
مصطفی صالحی فر؛ بابک ربیعی؛ منصور افشار محمدیان؛ جعفر اصغری

4.

شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 321-332
امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی سفیداب؛ امیدعلی اکبرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب