1.

تاثیر مسایل مشترک بشری بر سازوکار قانون گذاری دولت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 267-239
رضا پرستش؛ سید شهاب الدین موسوی زاده مَرکیه

2.

تبیین فلسفه و کارکرد مرز در عصر وستفالیایی و جهانی شدن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 117-152
ابراهیم احمدی؛ محمدرضا حافظ نیا

3.

تبیین مباحث فرانظری، نظری و مناظره ای جهانی شدن

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 271-314
سیدامیرمسعود شهرام نیا؛ اعظم خانی

4.

تحلیلی بر سیر تاریخی و تحول مفهوم تصویر شهر از خوانایی تا برندشهر با تأکید بر سه دورهی مدرنیسم، پست مدرنیسم و جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، تیر 1399، صفحه 43-58
غلامرضا مرادی؛ مهران علی الحسابی

5.

تحلیل موضوعی نقش ورزش در توسعه صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
محمد صادق افروزه؛ آمنه مهری؛ زهرا نیکنام

6.

جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-99
محمود جلالی؛ زینب سادات موسوی

7.

جهانی شدن و توسعه اقتصادی در ویتنام

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 161-205
آرمین امینی؛ سمیرا سادات شکراللهی

8.

واکاوی علل و عوامل رشد پوپولیسم ملی گرا در بریتانیا با تمرکز بر برگزیت

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 99-138
حسین همتی؛ قاسم ترابی؛ عباس صالحی نجف آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب