1.

اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-187
سیدمحمد علوی متین؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی

2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان بر اساس صفات فیزیولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 289-305
رضا امیری؛ صحبت بهرامی نژاد؛ شهریار ساسانی

3.

برآورد هتروزیس تحمل به سرما در مرحله گیاهچه ای ذرت با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 471-482
زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگز


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.