1.

ارزیابی ارقام و لاین های سورگوم (Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 285-299
احسان شاکری؛ یحیی امام؛ سید علی طباطبایی

2.

ارزیابی پاسخ به تنش شوری در برخی ارقام گندم نان به کمک شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-157
معصومه کنفی لسکوکلایه؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک

3.

ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های دو جمعیت جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله گیاهچه‌ای با استفاده از تجزیه‌های چندمتغیره

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 399-420
آرش محمدی؛ امید سفالیان؛ حسین جعفری؛ علی اصغری؛ فرید شکاری

4.

تنوع مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی دانه در ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه به عامل‌ها و تجزیه خوشه‌ای

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 293-307
مهرزاد اله قلی پور؛ عزت اله فرشادفر؛ بابک ربیعی

5.

گزینش لاین های جو متحمل به خشکی انتهای فصل بر اساس پایداری عملکرد دانه و شاخص های تحمل به تنش

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 325-341
الیاس آرزمجو؛ حمیدرضا نیکخواه چمن آباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب