1.

اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa L.)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 51-66
سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی

2.

افزایش عملکرد گیاه ذرت و بهبود ویژگی های شیمیایی و زیستی خاک آهکی شور با استفاده تلفیقی از کود نانوزیستی و کود دامی

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 259-271
علیرضا فلاح نصرت آباد؛ امیر آفتاب طلب؛ شایان شریعتی

3.

تأثیر پوشش دار کردن بذر با باکتری های محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر شاخص های جوانه زنی ذرت

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 81-94
فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی

4.

تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های سودوموناس و ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 47-57
سید محمدرضا احتشامی؛ مهدی کاشانی؛ مجتبی یوسفی راد

5.

تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 81-91
جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ نازلی گلستانی؛ محمد ربیعی

6.

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای در منطقه رشت

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 143-154
زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ اکبر فرقانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب