1.

بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 39-63
قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی

2.

بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-69
رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب

3.

تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 37-58
منوچهر توسلی نائینی

4.

تکوین «دیگری» در میان دانش‌پژوهان روابط بین‌الملل در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-31
حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی

5.

چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-102
فریبرز ارغوانی؛ سحر پیرانخو

6.

خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-141
فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته

7.

زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 121-150
سینا جهاندیده

8.

سنجش ارزشهای ایرانی اسلامی و انسانی در ادوار دگردیسی شهر از بافت سنتی به مدرن و شیوه حفظ آن در شهرهای آینده

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 111-128
شادی شکری یزدان آباد؛ مهدی حمزه نژاد؛ فاطمه حسینی مقدم

9.

سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-119
مریم قائمی؛ فرزان سجودی

10.

گسل ها و چالش یکپارچگی عراق: آثار و پیامدهای امنیتی برای ایران ‏

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 107-138
علی اکبر اسدی؛ محمدزمان راستگو

11.

مواضع گفتمانی و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 125-159
اردشیر سنایی؛ رضا حجت شمامی

12.

نقش بازیگران منطقه‌ای در رادیکالیزه ‌شدن نیروهای اجتماعی خاورمیانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 35-67
ابراهیم متقی؛ مرجان کوه خیل؛ علی اصغر موسی پسندی

13.

نقش ورزش در جلوگیری از واگرایی دینی، مذهبی و فرقه‌ای در استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 10-20
سید حسین مرعشیان؛ امین خطیبی؛ اسماعیل ویسیا

14.

هویت گرایی در سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران (20082001)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 197-232
احمد جانسیز

15.

هویت یهود و تکوین موجودیت سیاسی اسرائیل

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 241-271
حامد فقیه زاده گرجی؛ محسن اسلامی

16.

هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 61-90
بهزاد برکت؛ زی باContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.