1.

بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 39-63
قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی

2.

بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 39-69
رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب

3.

تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 37-58
منوچهر توسلی نائینی

4.

تحلیل دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی - فرهنگی کلان‌شهر تبریز با رویکرد معاصرسازی با تأکید بر حفظ هویت تاریخی

دوره 5، شماره 4، دی 1400، صفحه 261-279
کریم باقری؛ رسول درسخوان؛ محمدرضا پورمحمدی

5.

تکوین «دیگری» در میان دانش‌پژوهان روابط بین‌الملل در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 7-31
حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی

6.

چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 65-102
فریبرز ارغوانی؛ سحر پیرانخو

7.

چشم انداز روابط ایران و عربستان؛ سناریوهای آینده و راهکارها

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 245-288
سیدجلال دهقانی؛ فرزاد رستمی؛ فرهاد دانش نیا

8.

خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 121-141
فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته

9.

زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 121-150
سینا جهاندیده

10.

سنجش ارزشهای ایرانی اسلامی و انسانی در ادوار دگردیسی شهر از بافت سنتی به مدرن و شیوه حفظ آن در شهرهای آینده

دوره 3، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 111-128
شادی شکری یزدان آباد؛ مهدی حمزه نژاد؛ فاطمه حسینی مقدم

11.

سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-119
مریم قائمی؛ فرزان سجودی

12.

گسل ها و چالش یکپارچگی عراق: آثار و پیامدهای امنیتی برای ایران ‏

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 107-138
علی اکبر اسدی؛ محمدزمان راستگو

13.

مواضع گفتمانی و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 125-159
اردشیر سنایی؛ رضا حجت شمامی

14.

ناسازگاری‌های هویتی چین و آمریکا و تشدید ناسیونالیسم چینی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 105-133
سارا زارع؛ مسعود نادری؛ قدرت احمدیان

15.

نقش بازیگران منطقه‌ای در رادیکالیزه ‌شدن نیروهای اجتماعی خاورمیانه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 35-67
ابراهیم متقی؛ مرجان کوه خیل؛ علی اصغر موسی پسندی

16.

نقش ورزش در جلوگیری از واگرایی دینی، مذهبی و فرقه‌ای در استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 10-20
سید حسین مرعشیان؛ امین خطیبی؛ اسماعیل ویسیا

17.

هویت گرایی در سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران (20082001)

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 197-232
احمد جانسیز

18.

هویت یهود و تکوین موجودیت سیاسی اسرائیل

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 241-271
حامد فقیه زاده گرجی؛ محسن اسلامی

19.

هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 61-90
بهزاد برکت؛ زی باسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب