1.

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از مدلGGE بای‌پلات

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-83
هاجر بدری؛ رضا محمدی؛ علیرضا اطمینان

2.

بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد و پایداری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 411-421
علی محدثی؛ رحمان عرفانی؛ پیمان شریفی؛ هاشم امین‌پناه؛ ابوذر عباسیان

3.

بررسی عملکرد دانه و پایداری عملکرد ارقام گندم معرفی شده در بیش از نیم قرن اخیر در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-167
هادی علی پور؛ حسین عبدی؛ یوسف رحیمی؛ محمدرضا بی همتا

4.

برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده مانی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinaemnsis L. در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-46
مسعود لطیفیان؛ بهار راد؛ اسماعیل راه خدایی؛ جهانشیر شاکرمی

5.

تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ× محیط با استفاده از روش GGE بای پلات در هیبریدهای ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-94
محمدرضا شیری؛ تهمینه بهرامپور

6.

تجزیه پایداری لاین های پیشرفته جو در اقلیم گرمسیری گچساران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 261-272
بهروز واعظی؛ جعفر احمدی؛ علیرضا پورابوقداره

7.

توزیع جغرافیایی ژن های بهاره سازی در ارقام و لاین های گندم ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 159-175
سید حمیدرضا رمضانی؛ محسن ابراهیمی؛ حبیب اله قزوینی؛ محمدرضا جلال کمالی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.