1.

اثر کود نیتروژن اضافی در تعدیل اثرات تنش خشکی در گندم نان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 25-37
مریم گل آبادی؛ اکبر قندی

2.

ارتباط بین ترکیب آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با صفات کیفی دانه در برخی از ارقام گندم نان

دوره 4، شماره 3، آبان 1393، صفحه 199-209
صادق قریشی؛ علی ایزانلو؛ سهیل پارسا؛ محمد قادر قادری

3.

ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 103-114
امیر قلی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک

4.

ارزیابی ساختار ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان با استفاده از روش بای پلات و دی‌آلل

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 263-277
فرهاد صادقی؛ حمید دهقانی؛ گودرز نجفیان؛ مصطفی آقایی

5.

ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت به سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم نان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-62
مهدی زهراوی؛ محمد علی دهقان؛ حسین علی فلاحی؛ شاهپور ابراهیم نژاد

6.

بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 83-94
بهروز پروانه؛ علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ منوچهر سیاح فر

7.

بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گندم نان تحت شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402
یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی؛ علی سلطانی

8.

پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از تجزیه AMMI و GGEبای‌پلات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401
خداداد مصطفوی؛ مهدی احیائی؛ فرشاد بختیار؛ عبداله محمدی

9.

تأثیر اندازه بذر بر سرعت ظهور، شاخص های جوانه زنی، رشد گیاهچه و عملکرد چهار رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-82
متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی

10.

کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 119-130
سید سعید موسوی؛ فرزاد کیان ارثی؛ محمدرضا عبدالهی

11.

گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری و مقایسه آن با آماره های مختلف پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در استان کردستان

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 279-287
مسعود بخشایشی قشلاق؛ فرهاد باغبانی مهماندار؛ حسین خوشوقتی؛ هاجر بخشایشی قشلاق

12.

مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه‌های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-61
متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب