کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 32

1

اثر اسید سالیسیلیک و تنش کمبود آب پس از گرده افشانی بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گندم

تحقیقات غلات
دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 173-184
راضیه فرج زاده؛ نورعلی ساجدی؛ تقی بابایی

2

اثر تراکم‌ بوته بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه دو رقم برنج بومی

تحقیقات غلات
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 301-310
فردوس عادلی مسبب؛ مسعود اصفهانی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ علی اعلمی

3

اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.)

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-105
مهدی طاهری اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ جعفر اصغری؛ کاظم خاوازی

4

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج در شرایط محیطی گنبد کاووس

تحقیقات غلات
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 165-179
مهدی غیاثی اسکوئی؛ حسن فرحبخش؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد

5

اثر تنش خشکی بر میزان خسارت به غشای سلولی و عملکرد دانه سه هیبرید ذرت

تحقیقات غلات
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 53-64
میثم نوروزیان؛ فرهاد جباری؛ خلیل جمشیدی؛ جلال صبا؛ مجید پوریوسف

6

اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک مرتبط با قدرت منبع در چهار ژنوتیپ گندم نان

تحقیقات غلات
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-65
شیوا اردلانی؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمداقبال قبادی؛ مجید عبدلی

7

اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم

تحقیقات غلات
دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 323-337
حمیدرضا کمیلی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مسعود قدسی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدرضا جلال کمالی

8

اثر محلول‌پاشی مکمل‌های کود آلی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

تحقیقات غلات
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 291-305
محبوبه عاشوری؛ مسعود اصفهانی؛ شاپور عبداللهی؛ بابک ربیعی

9

اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوری

تحقیقات غلات
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-187
سیدمحمد علوی متین؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی

10

ارزیابی پاسخ به تنش شوری در برخی ارقام گندم نان به کمک شاخص‌های تحمل به تنش

تحقیقات غلات
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 145-157
معصومه کنفی لسکوکلایه؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک

11

ارزیابی تحمل به شوری ارقام گندم نان بر اساس شاخص‌های تحمل مبتنی بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ پرچم

تحقیقات غلات
دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 133-144
سید ذبیح‌الله راوری؛ حمید دهقانی؛ هرمزد نقوی

12

ارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج تحت شرایط غرب استان گیلان (آستارا)

تحقیقات غلات
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-41
فرزین سعیدزاده؛ رضا تقی زاده؛ الشاد قربان اف

13

ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

تحقیقات غلات
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-114
امیر قلی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک

14

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان بر اساس صفات فیزیولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

تحقیقات غلات
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 289-305
رضا امیری؛ صحبت بهرامی نژاد؛ شهریار ساسانی

15

ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

تحقیقات غلات
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 353-369
محسن سعیدی؛ مجید عبدلی؛ مهدی شفیعی ابنوی؛ ماهرخ محمدی؛ زهرا اسکندری قلعه

16

ارزیابی تنوع و شناسایی صفات موثر بر عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی آخر فصل

تحقیقات غلات
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 155-173
سید سعید موسوی؛ مهدی زاهدی نو؛ مهرداد چایچی؛ محمد رضا عبداللهی

17

ارزیابی توان تولید و تحمل به کم آبی در ژنوتیپ های گندم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

تحقیقات غلات
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 231-246
مرتضی کامرانی؛ عباس فرضی؛ اصغر عبادی

18

ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس شاخص های تحمل خشکی

تحقیقات غلات
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 267-279
نسیم خاکسار؛ عزت اله فرشادفر؛ رضا محمدی

19

ارزیابی عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک جو (Hordeum vulgare L.) در تیمارهای الگوی کاشت و میزان بذر

تحقیقات غلات
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-106
منا سلیمانی عبیات؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاالله سیادت؛ احمد کوچک‌زاده؛ مرتضی اشراقی‌نژاد

20

بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

تحقیقات غلات
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 83-94
بهروز پروانه؛ علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ منوچهر سیاح فر

21

بررسی پایداری عملکرد ژنوتیپ های برنج در استان اصفهان

تحقیقات غلات
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 181-192
احمد رمضانی

22

بررسی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم‌های مختلف کاشت در اصفهان

تحقیقات غلات
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-125
ایمان قدیه زرین آبادی؛ پرویز احسان زاده

23

بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.)

تحقیقات غلات
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 307-319
سمیه نصیری؛ جعفر اصغری؛ حبیب الله سمیع زاده؛ پرستو مرادی؛ فرزاد شیرزاد

24

تاثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ذرت سینگل‌کراس 704 در رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)

تحقیقات غلات
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 229-237
قربان دیده باز مغانلو؛ مهدی جودی؛ احمد توبه؛ پرویز شریفی زیوه؛ محمدرضا شیری

25

تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد ارقام سورگوم (Sorghum bicolor L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

تحقیقات غلات
دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 591-603
امین احمدی زاده؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.