1.

اثرات کشندگی حشره ‏کش ‏های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفیدبالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia formosa)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-38
المیرا شفایی؛ عباس حسین زاده؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ شهرام آرمیده

2.

برخی از ویژگی های زیستی و تغییرات جمعیت سفیدبالک مرکباتDialeurodes citri Ashmead (Hemiptera: Aleyrodidae) در باغ‌های مرکبات شمال ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 61-66
محمد فاضل حلاجی ثانی؛ مهدی ضرابی

3.

بررسی مقاومت جمعیت‌های مختلف Trialeurodes vaporariorum (Hem.:Aleyrodidae) به ایمیداکلوپرید و تاثیر آن بر مقاومت Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 29-44
ضرغام بی‌غم؛ حسین اللهیاری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

4.

تأثیر تغذیه از طعمه‌های مختلف بر نگهداری کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) در دمای پایین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-74
سیده زینب رحیمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی

5.

سمیت حشره کشی سیوانتو® و ابرون اسپید® برای کنترل سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis (Hem.: Aleyrodidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-65
زهرا سعیدی؛ معصومه ضیائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب