1.

اثرات مستقل و ترکیبی نایسین Z و سدیم سیترات بر روی شاخص‌های شیمیایی و جمعیت باکتری‌های تولید کننده اسید لاکتیک مزوفیل و سرمادوست فیله ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii) طی نگهداری در دمای C° 4

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 19-34
مسعود هدایتی فرد؛ مژگان علی نژاد؛ مسعود هاشمی کروئی

2.

اثرات ویروس ویرمی بهاره کپور (Carp sprivivirus) بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum)

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 111-128
صادق امیدوار؛ محدث قاسمی؛ زینب امیدوار؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ منیره فئید؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب

3.

بررسی تاثیر کاربرد گیاه عدسک آبی (Lemna minor) در جیره غذایی بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) بر شاخص های رشد، ماندگاری و ترکیب بیوشیمیایی بدن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-70
غلامرضا رفیعی؛ سمیه کریمی؛ سید ولی حسینی

4.

بررسی میزان حساسیت کشت سلولی اولیه از باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum ) به ویروس ویرمی بهاره کپور (SVCV)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-18
سید ابوالفضل علائی؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ محدث قاسمی

5.

تعیین خصوصیات بیوشیمیایی لیزوزیم ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-34
ویدا بذرکار؛ محمود رضا آقامعالی

6.

تعیین سطح مناسب پروتئین جیره ماهی دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀) و سفید نر (♂ Rutilus frisii)

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 11-22
سجاد رستمی پور؛ بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه

7.

تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمون‌های تولیدمثلی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-20
هانیه ربوطی؛ سید محسن اصغری؛ ریحانه سریری؛ بهروز حیدری؛ سعید بلالایی

8.

شناسایی و تعیین خصوصیات ژن گلوتاتیون اس- ترانسفراز کلاس Mu در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-78
سلمان احمدی؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان

9.

مقایسه ریزترکیبات شیمیایی اتولیت در ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) ماده تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-20
علی بانی؛ معصومه لطفی چهارده؛ مائده قربان خواه مریدانی

10.

مقایسه شاخص‌های ریختی و تولیدمثلی جمعیت‌های مهاجر ماهی سفید (Rutilus kutum ) فرم بهاره و پاییزه به تالاب انزلی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 71-94
دانیال گروهی؛ سیدحامد موسوی ثابت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب