1.

بررسی اثر فوق روان کننده ها بر رئولوژی بتن خودتراکم برای زمان ها و دماهای مختلف

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-12
علی اکبر شیرزادی جاوید؛ پرویز قدوسی؛ علی زال نژاد؛ سجاد میرولد

2.

بررسی تاثیر افزایش سیمان در دما و زمانهای مختلف بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 61-70
سیّد عظیم حسینی؛ علی زال نژاد

3.

بررسی تاثیر عیار سیمان بر رئولوژی و خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی میکروسیلیس

دوره 4، شماره 2، تیر 1390
هرمز فامیلی؛ مصطفی خانزادی؛ هادی توتونچی

4.

تاثیر حجم خمیر بر کارائی بتن خودتراکم

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 97-106
محسن تدین؛ مصطفی خانزادی؛ غلامرضا قهرمانی

5.

مقایسه اثر پودرسنگ و افزودنی اصلاح‌کننده لزجت در رئولوژی بتن خودتراکم تحت شرایط محیطی مختلف

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 157-149
فرشید فرخی زاده؛ علی زال نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب