1.

برخی از ویژگی های زیستی و تغییرات جمعیت سفیدبالک مرکباتDialeurodes citri Ashmead (Hemiptera: Aleyrodidae) در باغ‌های مرکبات شمال ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 61-66
محمد فاضل حلاجی ثانی؛ مهدی ضرابی

2.

برهمکنش بین شته رز Macrosiphum rosae و پارازیتوئیدهای آن در پارک شهر تهران

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14
هوشنگ سرداربنده؛ احد صحراگرد؛ احسان رخشانی؛ ولی الله بنی عامری

3.

تغییرات فصلی و توزیع فضایی شته کاهو(Nasonovia ribisnigri Mosely (Hem.: Aphididae، در اهواز

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-12
افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ آرش راسخ؛ مهرزاد طاوسی

4.

زیست‌شناسی و دامنه غذایی کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای (Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae در مزارع یونجه منطقه باجگاه (شیراز)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-53
محمود عالیچی؛ روناک محمدی

5.

شناسایی و بررسی تغییرات جمعیت مگس‌های میوه (Dip.: Tephritidae) انبه و گواوا در بلوچستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-9
ملیحه خسروی؛ فاطمه شفقی

6.

نقش عناصرغذایی و پارازیتوئید در برهم‌کنش بین شته جالیز و زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 27-41
سمیه فیروزی میاردان؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ احد صحراگرد

7.

نوسان‌های جمعیت مراحل نابالغ رشدی و تعیین مناسب‌ترین ناحیه گیاهی برای نمونه‌برداری از بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) در شرایط گلخانه در جیرفت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 47-57
پیمان نامور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب