1.

بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 39-69
رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب

2.

تبارشناسی نظم جهانی لیبرال: واکاوی خط سیر قدرت

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-258
سمیه خداخواه آذر؛ مسعود موسوی شفایی؛ محمد رضا تاجیک؛ محسن اسلامی

3.

تحلیل زبانی- اجتماعی گفتمان معلم و دانش‌‌آموز برپایۀ دو مفهوم قدرت و هم‌بستگی

دوره 2، شماره 2، مهر 1396، صفحه 73-92
جلال رحیمیان؛ سیده سحر جاوید

4.

جامعه‌شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه‌های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه‌شناسی کیفر

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 131-161
سید محمد جواد ساداتی

5.

جنسیت و قدرت در گفتمان زنانه رمان‌نویسی ایران (با تکیه بر رمان‌های زنان در دو دهه 70-80)

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 99-124
مریم عاملی رضایی

6.

چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 65-102
فریبرز ارغوانی؛ سحر پیرانخو

7.

حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 59-83
اسمعیل رحیمی نژاد؛ سالار صادقی

8.

سازوکار ترجمه‌ها در غرابت‌زدایی از گفتمان نقد و نظریه ادبی با تمرکز بر ارتباط «لحن»، «صدا» و «قدرت»

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-194
شایسته سادات موسوی

9.

صداهای خاموش در کشمکش‏‎های گفتمانی سده هفتم از دید سعدی در گلستان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-29
سعیده قاسمی؛ نعمت الله ایران زاده؛ محمدحسن حسن زاده نیری

10.

فرهنگ به مثابه قدرت در روابط بین الملل؛ قدرت فرهنگ در برابر فرهنگ قدرت

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 7-46
محمدحسن جمشیدی؛ فرزانه نقدی

11.

گذار از کلان‌شهرها به شهرهای جهانی، مقتضیات محیطی جهان‌شهری و زیستمان حکمروایی خوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 101-73
محمدتقی قزلسفلی؛ مرتضی قورچی؛ صبا معاش ثانی

12.

مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 7-40
امیر محمد حاجی یوسفی؛ رضا غائبی

13.

نگاهی انتقادی به گفتمان‌های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه «شازدهخانم» نوشته‌ شیوا ارسطویی

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 141-158
آزاده نجفیان؛ سعید حسامپور؛ فریده پورگیو

14.

هنجارهای راهبردی و فرآیند سازماندهی امنیت جهانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 65-94
زهره پوستینچیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب