1.

بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-69
رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب

2.

تحلیل زبانی- اجتماعی گفتمان معلم و دانش‌‌آموز برپایۀ دو مفهوم قدرت و هم‌بستگی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-92
جلال رحیمیان؛ سیده سحر جاوید

3.

جنسیت و قدرت در گفتمان زنانۀ رمان نویسی ایران (با تکیه بر رمان های زنان در دو دهه70-80)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30
مریم عاملی رضایی

4.

چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-102
فریبرز ارغوانی؛ سحر پیرانخو

5.

حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-83
اسمعیل رحیمی نژاد؛ سالار صادقی

6.

فرهنگ به مثابه قدرت در روابط بین الملل؛ قدرت فرهنگ در برابر فرهنگ قدرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 7-46
محمدحسن جمشیدی؛ فرزانه نقدی

7.

گذار از کلان‌شهرها به شهرهای جهانی، مقتضیات محیطی جهان‌شهری و زیستمان حکمروایی خوب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 101-73
محمدتقی قزلسفلی؛ مرتضی قورچی؛ صبا معاش ثانی

8.

مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-40
امیر محمد حاجی یوسفی؛ رضا غائبی

9.

نگاهی انتقادی به گفتمان های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه «شازده خانم» نوشته شیوا ارسطویی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30
آزاده نجفیان؛ سعید حسامپور؛ فریده پورگیو

10.

هنجارهای راهبردی و فرآیند سازماندهی امنیت جهانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-94
زهره پوستینچی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.