1.

بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-69
رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب

2.

تحلیل زبانی- اجتماعی گفتمان معلم و دانش‌‌آموز برپایۀ دو مفهوم قدرت و هم‌بستگی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-92
جلال رحیمیان؛ سیده سحر جاوید

3.

جنسیت و قدرت در گفتمان زنانه رمان‌نویسی ایران (با تکیه بر رمان‌های زنان در دو دهه 70-80)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-124
مریم عاملی رضایی

4.

چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-102
فریبرز ارغوانی؛ سحر پیرانخو

5.

حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-83
اسمعیل رحیمی نژاد؛ سالار صادقی

6.

سازوکار ترجمه ها در غرابت زدایی از گفتمان نقد و نظریۀ ادبی با تمرکز بر ارتباط «لحن»، «صدا» و «قدرت»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399
شایسته سادات موسوی

7.

فرهنگ به مثابه قدرت در روابط بین الملل؛ قدرت فرهنگ در برابر فرهنگ قدرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 7-46
محمدحسن جمشیدی؛ فرزانه نقدی

8.

گذار از کلان‌شهرها به شهرهای جهانی، مقتضیات محیطی جهان‌شهری و زیستمان حکمروایی خوب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 101-73
محمدتقی قزلسفلی؛ مرتضی قورچی؛ صبا معاش ثانی

9.

مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-40
امیر محمد حاجی یوسفی؛ رضا غائبی

10.

نگاهی انتقادی به گفتمان‌های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه «شازدهخانم» نوشته‌ شیوا ارسطویی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-158
آزاده نجفیان؛ سعید حسامپور؛ فریده پورگیو

11.

هنجارهای راهبردی و فرآیند سازماندهی امنیت جهانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-94
زهره پوستینچیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.