1.

تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر برخی آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391
شادمهر میردار؛ معصومه نوبهار

2.

تأثیر چهار هفته سنگ‌نوردی با محدودیت جریان خون بر عملکرد ورزشی و برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی سنگ‌نوردان نخبه

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 123-135
جواد وکیلی؛ فاطمه حلال خور؛ منصور آقایی

3.

تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 137-155
ساحل سلطان کریمی؛ محمدرضا کلباسی

4.

تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز متعاقب مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر شاخص‌های آسیب عضلانی مردان والیبالیست

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 141-153
افشار جعفری؛ علی ضرغامی خامنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب