1.

گونه شناسی جرایم علیه خانواده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-107
عباس سلمان پور؛ سعید حیدری

2.

مطالعه‌ی جامعه‌شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب (با رهیافت گراندد تئوری)

دوره 6، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 31-47
اعظم شیرویی؛ سارا کشکر؛ رضا اسماعیلی؛ حسین اسدی

3.

نقش مدیریت خانواده و مدرسه در توسعه استعدادهای ورزشی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 94-106
ولی ناصری پلنگرد؛ شهاب بهرامی؛ شیرین زردشتیان؛ بهرام یوسفی

4.

نگرش‌سنجی رابطة ترس از برادر بزرگتر و بزه‌دیدگی در محیط خانواده با استفاده از روش کیو: (مورد پژوهی: دانشجویان دانشگاه زابل؛ ایران)

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 101-118
سعید گوهری؛ مهرداد غنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب