1.

رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-26
ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا امام دادی؛ محمدعلی طاهری

2.

سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 161-185
رحیم نوبهار

3.

مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 7-32
مجتبی جعفری

4.

مستی به مثابه رافع مسئولیت کیفری؛ ابهام ناموجه در سیاست جنایی تقنینی با تاکید بر فقه

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 7-27
اردوان ارژنگ؛ محمدحسین شاکر

5.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 57-80
منصور رحمدل

6.

مسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 167-193
افشین عبداللهی

7.

نمودهای جزایی دیگر آزاری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 51-72
بتول پاکزاد؛ هورمزد یعقوبی نژاد

8.

واکاوی مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 105-129
سالار صادقی؛ رضا فانی؛ حسن موثقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب