1.

اثر هورمون پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه‏زنی و رشد گیاهچه‏ای‏ ذرت رقم فجر (Zea mays L.)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-49
عباس قنبری؛ سعید سعیدی‌پور

2.

ارزیابی همبستگی سبزشدن گل راعی با جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز تحت تیمارهای افزایش کارآیی بذر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-46
محمدرضا نعمتی خویی؛ علی عباسی سورکی؛ سیف ا... فلاح

3.

بررسی اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک گندم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-44
نسیم امرایی؛ علی منصوری؛ حشمت امیدی

4.

بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 505-517
روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ محمد معتمدی

5.

بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 161-175
روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ محمد معتمدی

6.

بهبود و احیای کیفیت بذرهای حاصل از گیاه مادری کلزا (Brassica napus) با ترکیبات محرک رشد تحت فواصل‏ مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 463-475
پرویز حسینی؛ کامران محسنی ‏فر؛ مجید رجایی؛ تیمور بابایی نژاد

7.

تعیین خصوصیات بیو شیمیایی آلفا آمیلاز باکتری Anoxybacillus sp. به دست آمده از چشمه آب گرم قینرجه، مشکین شهر

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 17-29
محمودرضا آقامعالی؛ مرجان کاظمی؛ سید محسن اصغری؛ عبدالعلی وارسته


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب