1.

ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی: تأثیر تجربه ماندگار شهر، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگران شهر ماسوله

دوره 5، شماره 2، تیر 1400، صفحه 113-132
محسن اکبری؛ رضا اسماعیل پور؛ حامد رضوی؛ محمد حاتمی نژاد

2.

اولین گزارش سن (Grypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868 (Hem.: Miridae: Mirinae برای فون ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 83-87
مژگان زمانی؛ رضا حسینی

3.

اولین گزارش شش گونه سوسک کارابیده از زیرخانواده های Pterosticinae و Scaritinae در استان گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-9
مسلم سالاری گوغری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده

4.

اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گیلان با استفاده از روش TOPSIS

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 71-87
زهرا اکبری سقالکساری؛ محمدباسط قریشی میناباد

5.

بررسی اثر چند حشره کش در کنترل پروانه سفید امریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 83-86
سعید قنادآموز؛ محمدرضا عباسی مژدهی

6.

بررسی بیواکولوژی پروانه گالزای صنوبر Paranthrene tabaniformis Rott. (Lep.: Sessiidae) و روش‌های کنترل آن در استان گیلان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-91
منصور صالحی؛ مهرداد قدس‌خواه؛ مسعود امین املشی

7.

بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران ورزشی (مطالعة موردی: استان گیلان)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 43-60
بهنام عاشقی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ علی نظریان؛ طوبی بیگ محمدی؛ هلمت نصیر صالح

8.

پیش‌بینی قیمت چوب گونه های جنگلی در استان گیلان با استفاده از تجزیه و تحلیل سری های زمانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 297-308
زهره محمدی؛ سلیمان محمدی لیمائی

9.

تبیین اثر عوامل سازمانی و مدیریتی بر بروز فساد اداری مالی در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 110-124
شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ یوسف پرواز

10.

تحلیل عوامل محیطی و انسانی مؤثر در بروز بیماری سرطان کولورکتال در نواحی ساحلی دریای خزر ( استان گیلان)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 113-131
راضیه عظیمی

11.

تحلیل فضایی و سطوح توسعه یافتگی استان گیلان در شاخصهای اقتصادی، اجتماعی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 27-51
مجید یاسوری؛ امیر محمدی؛ سیده فاطمه امامی

12.

تحلیل مهاجرت و تحرک مکانی به نواحی روستایی استان گیلان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-103
تیمور آمار

13.

تحلیل و پیش‌بینی اقلیم استان گیلان با استفاده از سری زمانی گاهشناسی درختی در مخاطرات تولید بذر گیاهان

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 145-159
فرزاد شیرزاد؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ محمد سلیقه

14.

چالش‌های پیش‌روی نوغانداری به عنوان یک فعالیت روستایی درآمدزای پایدار در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 5-24
محمدکریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی

15.

سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در استان‌گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 41-56
زهرا آذری؛ زینب برادران خانیان؛ حسین اصغرپور

16.

شناسایی پیش ران های موثر بر توسعه کالبدی روستایی استان گیلان با رویکرد آینده پژوهی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 115-144
سیده فاطمه امامی؛ علیرضا دربان آستانه

17.

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 63-88
محمد سلیمانی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی

18.

فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-13
مهسا جلیلی راد؛ جلیل حاجی زاده؛ جواد نوعی

19.

گزارش هشت گونه سوسک‌های سرگین (Col.: Scarabaeidae) از استان گیلان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-86
شمسه داودی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن بریمانی؛ اولیویه مونترویل

20.

معرفی کنه‌های جمع‌آوری‌شده از تله‌های نوری در شهرستان رشت

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13
جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی

21.

معرفی و کلید شناسایی سه گونه از سوسک های پوست خوار (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)درختان نارون از استان گیلان

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 13-20
سودابه امینی؛ رضا حسینی

22.

معرفی و کلید شناسایی کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) مرتبط با چای در ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 39-55
جلیل حاجی زاده؛ سمر رمزی؛ الهه دقیقی

23.

مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-13
محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر

24.

نگرش پرواربندان در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای پرواربندی گوساله نر در استان گیلان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 109-123
محمد کریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ سید نصیر سعیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب