1.

اولین گزارش سن (Grypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868 (Hem.: Miridae: Mirinae برای فون ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-87
مژگان زمانی؛ رضا حسینی

2.

اولین گزارش شش گونه سوسک کارابیده از زیرخانواده های Pterosticinae و Scaritinae در استان گیلان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-9
مسلم سالاری گوغری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده

3.

اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گیلان با استفاده از روش TOPSIS

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 71-87
زهرا اکبری سقالکساری؛ محمدباسط قریشی میناباد

4.

بررسی اثر چند حشره کش در کنترل پروانه سفید امریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-86
سعید قنادآموز؛ محمدرضا عباسی مژدهی

5.

بررسی بیواکولوژی پروانه گالزای صنوبر Paranthrene tabaniformis Rott. (Lep.: Sessiidae) و روش‌های کنترل آن در استان گیلان

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-91
منصور صالحی؛ مهرداد قدس‌خواه؛ مسعود امین املشی

6.

پیش‌بینی قیمت چوب گونه های جنگلی در استان گیلان با استفاده از تجزیه و تحلیل سری های زمانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 297-308
زهره محمدی؛ سلیمان محمدی لیمائی

7.

تبیین اثر عوامل سازمانی و مدیریتی بر بروز فساد اداری مالی در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 110-124
شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ یوسف پرواز

8.

تحلیل عوامل محیطی و انسانی مؤثر در بروز بیماری سرطان کولورکتال در نواحی ساحلی دریای خزر ( استان گیلان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 113-131
راضیه عظیمی

9.

فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-13
مهسا جلیلی راد؛ جلیل حاجی زاده؛ جواد نوعی

10.

گزارش هشت گونه سوسک‌های سرگین (Col.: Scarabaeidae) از استان گیلان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-86
شمسه داودی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن بریمانی؛ اولیویه مونترویل

11.

معرفی و کلید شناسایی سه گونه از سوسک های پوست خوار (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)درختان نارون از استان گیلان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 13-20
سودابه امینی؛ رضا حسینی

12.

معرفی و کلید شناسایی کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) مرتبط با چای در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 39-55
جلیل حاجی زاده؛ سمر رمزی؛ الهه دقیقی

13.

مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13
محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.