کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 11

1

ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

تحقیقات غلات
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 353-369
محسن سعیدی؛ مجید عبدلی؛ مهدی شفیعی ابنوی؛ ماهرخ محمدی؛ زهرا اسکندری قلعه

2

بررسی پروفایل طولی تنوع ژنتیکی جنس Epeorus رودخانه گاماسیاب در فصول مختلف سال

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20
لیما طیبی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند

3

بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران

تحقیقات غلات
دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 533-549
علیرضا پورابوقداره؛ جعفر احمدی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ محمد مقدم

4

بررسی تنوع چندقلوزایی در چهار جمعیت گوسفندان متعلق به عشایر ایران با استفاده از اطلاعات توام فنوتیپی، نشانگرهای DNA و سیستم اطلاعات جغرافیایی

تحقیقات تولیدات دامی
دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-86
لیلا علی تالش؛ آرش جوانمرد؛ مصطفی مدد؛ نوید قوی حسین زاده؛ محمود رضا شبانی مفرد

5

بررسی تنوع مرفولوژیک و ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات تحمل به خشکی

تحقیقات غلات
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 89-101
زهره ولی‌زاده صومعه؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی

6

بررسی تنوع مولکولی توده‌های مختلف برنج هاشمی شمال کشور با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

تحقیقات غلات
دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-31
علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی

7

تنوع ژنتیکی شته جالیز Hemiptera: Aphididae ) Aphis gossypii) در شرق استان گیلان و غرب استان مازندران

تحقیقات آفات گیاهی
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 10-19
زهره خیرالهی؛ رضا حسینی؛ سیروس آقاجانزاده؛ بهروز گلعین

8

تنوع ژنتیکی میگوی سرتیز Metapenaeus affinis در خلیج فارس بر اساس توالی ژن میتوکندریایی 16S rRNA

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 59-75
فاطمه شهرانی کرانی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید تمدنی جهرمی؛ آرش اکبرزاده

9

کارایی نشانگرهای EST-SSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو

تحقیقات غلات
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-93
نیر عبدالهی سیسی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سید سیامک علوی کیا؛ بهزاد صادق زاده

10

کاربرد RAPD در مقایسه تنوع جمعیت‌های پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer) در برخی از مناطق شمالی و جنوبی استان کرمان

تحقیقات آفات گیاهی
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-34
ساسان کریمی دارابی؛ رضا حسینی؛ آتوسا فرحپور حقانی؛ علی اعلمی

11

گروه ‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-71
سارا شعبانی نژاد؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.