1.

اولین گزارش از (Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier) (Col.: Chrysomelidae مینوز برگ نیشکر در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 97-101
امیر چراغی؛ مهدی اسفندیاری

2.

اولین گزارش جنس و گونه ی (Chaetanaphothrips orchidii (Thy.: Thripidae از ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-90
مجید میراب بالو؛ سید سعید مدرس نجف آبادی

3.

اولین گزارش خسارت کنه پهن زرد (Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae از باغ‌های چای استان گیلان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 75-79
سمر رمزی؛ جلیل حاجی زاده؛ الهه دقیقی

4.

اولین گزارش دو گونه از کنه های خانواده (Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata از ایران و گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-71
جلیل حاجی زاده؛ سارا رامرودی؛ پتر مسان

5.

اولین گزارش کفشدوزک (Vibidia duodecimguttata (Coleoptera: Coccinellidae از ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 67-70
محمد محمدی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسین لطفعلی زاده

6.

اولین گزارش گونه ی (Neohydatothrips abnormis (Thy.: Thripidae از ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 75-79
کامبیز مینایی

7.

بازنگری و کلید شناسایی کنه‌های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) استان گیلان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 15-29
جلیل حاجی زاده؛ امید جوهرچی

8.

بررسی مقدماتی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی (Haltichellinae (Hym.: Chalcididae در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 19-30
حسین لطفعلی زاده

9.

تریپس Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): گزارش جدیدی از مزارع برنج ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-82
مجید میراب بالو؛ خدیجه عباسی؛ طیبه علی زمانی؛ سعید افضلی نیا

10.

فون و کلید شناسایی سن‌های آبزی خانواده Corixidae (Hem.: Heteroptera) استان‌های مازندران و گلستان

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-17
مونا رجبیان میری؛ رضا حسینی

11.

فون و کلید شناسایی کنه‌های پیش‌استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با گلخانه‌ها در شهرستان رشت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-14
امیر قاسمی؛ جلیل حاجی زاده

12.

گزارش سه گونه از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Erythraeidae) انگل حشرات از استان گیلان

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 83-88
جلیل حاجی زاده؛ مسعود حکیمی‌تبار؛ رضا حسینی

13.

معرفی کنه‌های جمع‌آوری‌شده از تله‌های نوری در شهرستان رشت

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13
جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب