1.

امکان سنجی تجربی و تئوری استفاده از اتاق درمان موجود در راکتور تحقیقاتی تهران در نوترون درمانی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 8-14
محدثه گلشنیان؛ علی اکبر رجبی؛ یاسر کاسه ساز

2.

بازیابی طیف نوترون با استفاده از کد MCNPX و الگوریتم تکرار کد SAND-II

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-9
یاسر کاسه ساز؛ ابوالفضل حیدر زاده؛ سعید محمدی

3.

بررسی مواد افزودنی به بتن جهت بهبود نقش حفاظتی آن در برابر تابش نوترونی با استفاده از کد MCNPX

دوره 1، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 1-7
قربان اشکور خدابخشی؛ داریوش رضایی اوچبلاغ؛ نعمت الله بخشی

4.

بررسی ومحاسبه آنالیزحساسیت اثر فید بک های دمایی در دو کتابخانه دادهC 70 وC60 بر روی پارامترهای سینتیکی راکتورتحقیقاتی تهران با استفاده از روش مونت کارلو

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-59
حمیدرضا خالقی

5.

محاسبه‌ی پارامترهای نوترونی و سینتیکی راکتور مینیاتوری اصفهان (MNSR) با استفاده از روش مونت کارلو و مقایسه نتایج با مقادیر مرجع (SAR)

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 42-50
محمد قائد رحمتی؛ مصطفی حسن زاده؛ سید امیر حسین فقهی

6.

محاسبه تغییرات دما، آکتینیدها و محصولات شکافت به روش مونت کارلو در راستای شعاعی قرص سوخت VVER-1000

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 28-38
مهدی امیری؛ محمد حسین شریفیان دوایی؛ علی ضاحیان

7.

محاسبه و آنالیز پارامترهای نوترونی و سینتیکی در یک راکتور نسل جدید ماژولار NuScale

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-24
مصطفی حسن زاده؛ مسعود امین مظفری

8.

مقایسه تاثیر دو ترکیب هدف- فیلتر مختلف در میزان دوز جذبی پستان در ماموگرافی و بررسی عوامل موثر بر آن به کمک کد MCNPX

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-7
سمیرا رازقندی؛ علی اصغر مولوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب