1.

ابتکار کمربند- راه چین و منافع جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 87-130
عنایت الله یزدانی؛ منا عبدی

2.

اثر ناامنی هویتی ملی بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه با تاکید بر کشور عراق

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 31-60
امیر حشمتی؛ علیرضا رضایی؛ قاسم ترابی

3.

امکان‌سنجی شکل گیری اقلیم کُردی در شمال سوریه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 278-241
اسکندر مرادی؛ ضیا الدین صبوری؛ شیلان خاکی؛ عبدالمطلب جوانمردی

4.

ائتلاف سه گانه ایران، سوریه و حزب الله و تاثیر آن بر منافع آمریکا درخاورمیانه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-113
حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ رضا پارسه

5.

بررسی بحران های عراق و سوریه در پرتو نظریه های امنیتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 95-115
سید امیر نیاکویی

6.

بررسی تطبیقی جایگاه ایران در کشورهای اسلامی خاورمیانه از نظر شاخص‌های اقتصادی توسعه انسانی(2005-2005)

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 131-156
مجید یاسوری؛ نرجس مومن

7.

بررسی عوامل گسترش جریانات تکفیری در خاورمیانه (2015-2011)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 128-103
سید امیر نیاکوئی

8.

تبارشناسی دولت های دوفاکتو: بررسی دولت دوفاکتوی کردستان عراق

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 243-262
محمدرضا حاتمی

9.

تبیین سیاست موازنه‌سازی منطقه‌ای چین در خاورمیانه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 139-176
فریبرز ارغوانی؛ سعید میراحمدی

10.

تجزیه و تحلیل راهبرد سیاست خارجی ترکیه پس از انتخابات ریاست جمهوری 2023

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 269-293
حسین فتاحی اردکانی

11.

تحول مفهوم قدرت در سیاست منطقه‌ای ایران در دولت یازدهم: خوانشی بر واکنش عربستان به آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 227-266
رضا علی اکبرپور؛ گارینه کشیشیان سیرکی

12.

تسری رقابتهای ژئوپلیتیکی به تضادهای هویتی در خاورمیانه

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 7-34
عباس مصلی نژاد

13.

خشونت هویتی و سیر تطور اندیشه های جهادی-‏تکفیری ‏ در خاورمیانه(2015-1980)‏

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 176-147
علیرضا میریوسفی؛ حسین غریبی

14.

رقابت آمریکا و چین در منطقه خاورمیانه (2020-2010)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 247-268
علیرضا شکیبا؛ مرتضی نورمحمدی

15.

روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسلامی

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 124-95
احمد جانسیز؛ امیر رضا احمدی خوی

16.

علل شکل گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه (20001979)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 7-28
رضا سیمبر؛ علی اسمعیلی

17.

نقش بازیگران منطقه‌ای در رادیکالیزه ‌شدن نیروهای اجتماعی خاورمیانه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 35-67
ابراهیم متقی؛ مرجان کوه خیل؛ علی اصغر موسی پسندیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب