1.

آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 161-177
بلقیس روشن؛ شهلا باقری

2.

افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 93-110
مهرداد نغزگوی کهن

3.

دربارۀ ساخت ویژه‌ای برای نمود درجریان در برخی زبان‌های ایرانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 7-28
اسفندیار طاهری

4.

نظامِ «فعل» در گویشِ «انارکی»: مقوله‌های «واژمعنایی» و، نظامِ مطابقۀ «انشقاقی»

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 7-28
شادی داوری؛ شکوفه جعفری؛ خدیجه رجبی

5.

نمود تکرار در زبان فارسی؛ نگاهی نو برپایۀ سازوکار دوگان‌سازی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 75-91
مرتضی دستلان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب