1.

ایدئولوژی و عمل‌گرایی در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دوره حسن روحانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 235-265
جعفر فرهادی نسب؛ سعید اسلامی؛ فاطمه سلیمانی پورلک

2.

بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهرآهوخانم

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 17-38
فرامرز خجسته؛ جعفر فسائی

3.

بازنمایی نقش‎های جنسیتی در کتاب‎های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان وندایک

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 135-158
مریم طاهرزاده؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ زهیر صیامیان گرجی

4.

تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 171-188
علی تسلیمی؛ زی با

5.

تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 35-57
فردوس آقاگل زاده؛ حسینعلی قبادی؛ سیدعلی دسپ

6.

کاوشی بر میزان نفوذ ایدئولوژی در رمان نوجوان، مورد مطالعه: رمان لالایی برای دختر مرده

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 29-51
مهناز جوکاری؛ بهی حدائق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب