1.

بررسی انواع امکانات تکریمی در فارسی میانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 55-79
فریبا صبوری؛ الهام ایزدی

2.

تحلیل ساختار، محتوا و فرآیند سازمان های ورزشی با تمرکز بر استعاره دوچرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401
محمد جواد ضیاء؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمد ابراهیم رزاقی

3.

تکوین «دیگری» در میان دانش‌پژوهان روابط بین‌الملل در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 7-31
حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی

4.

جایگاه گفتمان‌های استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 260-229
بهادر صادقی؛ سید محمد طباطبائی

5.

چارچوب‌های ارجاع زمانی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 243-263
سهند الهامی خراسانی

6.

خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85
مریم سادات فیاضی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

7.

رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 9-33
علیرضا نیکویی؛ فیروز فاضلی؛ اسماعیل نقدی

8.

زبان روایت در رمان‌های رئالیسم جادویی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 155-176
محسن حنیف؛ طاهره رضایی

9.

طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 11-32
محمد راسخ مهند؛ مونا شمس الدینی

10.

نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 151-167
راحله گندمکار

11.

والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 63-87
علیرضا نیکویی؛ مازیار جفرودیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب