1.

اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 428-413
زهرا مرادیان؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

2.

بررسی سیستم آنتی‌اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری تسریع‌شده بذرهای دو رقم کلزا (Brassica napus L.)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-14
مریم زمانیان؛ رضا توکل‌افشاری؛ جعفر نباتی؛ علیرضا سیفی

3.

تاثیر پیوند بر پارامترهای رویشی گوجه‌فرنگی و القای مقاومت علیه شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep. : Gelechiidae)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 89-99
نسیبه شریعت‌زاده میرحسینی؛ شهناز شهیدی نوقابی؛ حمیدرضا کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب