1.

برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی پسته به تغذیه پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 15-27
زهرا گنجی؛ وحید حسینی نوه؛ احمد عاشوری؛ رضا معالی امیری

2.

تاثیر اسید جیبرلیک روی پراسنجه‌های رشد جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) در کلم (Brassica oleracea L.)

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 33-43
صبا عطایی اسفهلان؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اصغر فتحی؛ بهرام ناصری؛ فرناز سیدی صاحباری؛ عسگر عباداللهی

3.

تاثیر پیوند بر پارامترهای رویشی گوجه‌فرنگی و القای مقاومت علیه شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep. : Gelechiidae)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 89-99
نسیبه شریعت‌زاده میرحسینی؛ شهناز شهیدی نوقابی؛ حمیدرضا کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب